Základy A/B testování webu

co, jak a proč – stručně a jasně

Testujete 2 varianty konkrétní stránky

Pod A/B testováním si představte testování dvou různých variant (A a B) své webové stránky. Jak to probíhá? Polovinu návštěvníků nasměrujete na variantu A a druhou polovinu návštěvníků na variantu B. Varianty se mohou lišit například barvou tlačítka „Koupit“, které je na stránce umístěno – varianta A má zelené tlačítko a varianta B oranžové tlačítko. Přestože to může znít neuvěřitelně, barva tlačítka často rozhoduje o tom, zda návštěvník na webu nakoupí, nebo ne. Díky A/B testování zjistíte, která barva tlačítka způsobuje vyšší prodeje a tuto barvu na stránkách jako jedinou ponecháte. Tím okamžikem začne váš web již navždy více vydělávat – o 10 % nebo i 300 % více. Budete nejspíš překvapeni.

Čím se testuje

Testování můžete provádět různými způsoby. Nejčastěji se ale využívají (převážně placené) online nástroje, které vám v tom pomohou, a to jak v nastavení dalších testovacích variant, tak ve vyhodnocení testu.

Prohlédnout testovací nástroje

Neuvěřitelné výsledky a zvýšení tržeb

Tržby webu se vám mohou zvýšit o procenta, ale i o desítky nebo dokonce stovky procent. Líbilo by se vám zvýšit svůj obrat například ze 100.000 Kč měsíčně na 200.000 Kč? Přesně to je možné. Navíc veškeré náklady na reklamu webu se vám tím okamžikem vyplatí 2× více. Například z 1000 návštěvníků přivedených placenou reklamou na váš web jich nenakoupí 10, ale 20. Ano, skutečně to znamená dvakrát větší tržbu při zcela stejných investicích do reklamy. Myslíte, že něco takového nemůže změnit jen barva tlačítka? Někdy ano, ale obvykle je třeba změnit více věcí, jako je velikost písma nebo znění nadpisu. Zpravidla se ale testy vyplatí. Pokud i vy chcete A/B testováním zvýšit tržby svého webu, můžete využít nasazení A/B testování odborníkem. Získáte záruku zvýšení tržeb nebo 100 % svých peněz za práci odborníka zpět.

Ukázky zlepšení webů
  • zvýšení početu objednávek e-shopu o 65 %
  • zvýšení počtu prokliku na tlačítko o 75 %
  • zvýšení počtu založení účtů o 230 %

A/B testing, URL split testing, MVT testing

A/B testování je nejzákladnějším způsobem testování. Spojení „A/B“ napovídá, že se testují dvě varianty, ale ve skutečnosti jich může být více, např. A/B/C/D/E/F/G. Teoreticky můžete testovat neomezené množství variant. Pod pojem A/B testování se dále zahrnují ještě další způsoby testování; někdy se také vyčleňují zvlášť. Jedná se o URL split testing a MVT testing. Při URL split testingu (split = rozdělit) netestujete varianty téže stránky, ale dvě různé stránky (na dvou různých URL adresách) např. s obdobnou, ale jinak prezentovanou nabídkou. Další způsob, MVT testing (MVT = multivariantní testování), umožňuje testovat více různých prvků (tlačítko, nadpis, podnadpis) vaší stránky, každý ve vícero variantách. Můžete tak mít například 3 barevné varianty tlačítka (zelenou, oranžovou, modrou), 2 varianty délky nadpisu (krátký a dlouhý) a 4 varianty znění podnadpisů. Všechny varianty všech prvků jsou testovány „každá s každou“. Díky tomu získáte nejlepší kombinaci barvy tlačítka, délky nadpisu a znění podnadpisu. Jejich nasazením pak docílíte násobného efektu zvýšení tržeb.

Souhrn způsobů testování
A/B testing
— porovnává varianty stránek
URL split testing
— porovnává varianty webů (domén)
MVT testing
— porovnává varianty prvků stránek „každý s každým“

Testujte texty, barvy, rozmístění

Abyste mohli A/B testování na web nasadit, musíte vědět, co otestovat – jakou další barvu tlačítka, jaké znění nadpisu, jak velké obrázky. Vytipování návrhů k testování bývá největším oříškem. Můžete vše testovat náhodně, ale bude to velká sázka na nejistotu. Přijít tak můžete o čas (a tím ušlý zisk, kvůli špatně navrženému testu, který neskončí úspěšně) i přímo peníze (v podobě výrazně špatných variant, na kterých budete prodělávat během testování). Přesto lze pro vytipování návrhů doporučit několik zásad. Z prvků stránky se zaměřte především na hlavní nadpis, podnadpis a další texty, tlačítka a obecně formuláře, a také obrázky a videa. Experimentujte s rozvržením stránky, její délkou či pozadím. Ve všech případech můžete testovat barvy (důležitý je například dostatečný kontrast), velikosti (rozměry prvků či délky textů), znění textů (dobře fungují slova „nový“ a „zdarma“), rozmístění prvků (zarovnání, pořadí na stránce), okolí prvků apod. I v tomto případě se ale vyplatí využít služeb odborníka. Doporučí vám seznam návrhů k testování vašeho webu, a to se zárukou zvýšení tržeb. Jinak dostáváte zpět 100 % svých peněz, které mu za službu zaplatíte.

Co určitě testovat
Nadpis, podnadpis, další texty
— textace, velikosti, barvy, ...
Tlačítka a formuláře
— výraznost, srozumitelnost, ...
Obrázky a videa
— velikosti, umístění, ...
Stránka jako taková
— rozvržení, délka, barevnost, ...